Wolfsburg – spirála s moniérkami po obvodu

Klientka byla tak laskava, nafotila a poslala fotky z naši loňské realizace.

Toto schodiště se vyvíjelo hodně zajímavým způsobem. V původních projektech bylo navrženo schoditě úplně jiného tvaru. Jakési Elko, které stoupalo v obráceném směru od vstupních dveří a vytvářelo v prostoru doslova bariéru. Nedalo m a klientům jsem nabídl alternativu. Promysleli to a výsledkem je tato skvělá realizace.