Schodiště jako artefakt

Statický náročnou konstrukci tohoto originálního schodiště od architekta Jiřího Pavlína tvoří samonosná železobetonová schodnice pokračující v horním podlaží do spirálního zakončení až téměž ke stropu.
Spirála má několik proměnlivých prvků - tlouťka od 120 m u paty do 60 mm na vrcholu, výška od 1400 mm u paty do 450 mm na vrcholu a současně se spirála svírá od poloměru 600 mm do 250 mm.
Jde v podstatě o betonovu sochařinu. Schodiště je originální nejen svou kombinací kontolových skleněných stupňů, kotvených do kapes betonové schodnice, ale také nasvícením stupňů zevnitř betonocé konstrukce
do skleněných stupňů. Tuhost a stabilitu stupňů podporuje prostorové nerez zábradlí příhradové konstrukce.