ČSOB NOVÁ BUDOVA CENTRÁLY BANKY V PRAZE RADLICÍCH

Vedlejší schodiště v budově tvarově navazují na spirály ve dvoraně.