Betonové zábradlí na schodišti nemusí být jen plné – může mít i průhledy

Zajímavým příkladem betonového zábradlí může být tato realizace z Olomoucka. Moniérka, výškově kopírující stoupání schodiště pokračuje v klesání po kružnici až do podlahy. Tímto zakončením bylo umožněno vvytvořit dostatečnou oporu třem samonosným betonovým výplním zábradlí. Tyto štíhlé nosníky jsou vysoké 220 mm a od sebe je oddělují dvě rovnoběžné mezery 120 mm.
Tloušťka nosníku je pohých 100 mm. Všechny plochy jsou potaženy cementovou stěrkou Ardex a natřeny bílou omyvatelnou barvou. Tmavě mořené dřevěné stupnice s bílou podstupnicí vyniknou svým kontrastem k bílé barvě. Z různých úhlů spatříte mezerami v zábradlí vždy jiné nevšední tvary a průhledy, které se díky stínohře denního světla z horního světlíku stále proměňují.