Ani standardní U půdorys není pro páteřní schodiště problém

Popis realizace...